Lukáš Kobela sa k hudbe dostal vo veku 11 rokov štúdiom hry na klavíri, kedy sa začal prvýkrát prejavovať jeho záujem o komponovanie hudby. Neskôr ku klavíru pribudla gitara a spev. Počas štúdia na vysokej škole začal tvoriť prvé orchestrálne kompozície.

Prelomovým sa stal rok 2010, kedy sa hudobne podieľal na projekte s názvom Hockey Heroes of Slovakia, ktorý zaznamenal veľký úspech. Následne zložil hudbu ku študentskému krátkometrážnemu filmu Perdition pre Los Angeles Film School. V tom istom roku dostal ponuku skomponovať hudbu ku koprodukčnému česko – slovenskému filmu Lóve, ktorý sa tak stal prvým hraným celovečerným filmom, na ktorom spolupracoval.

V súčasnosti sa študuje skladbu na Konzervatóriu v Bratislave pod vedením Mgr. art. Ľuboša Bernátha, ArtD.

Zdroj: Wikipedia