Študenti

Ľuboš Bernáth pôsobí ako pedagóg na VŠMU a Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Viacerí študenti uňho študjú odbor skladba:

  • Michal Bázlik
  • Lukáš Kobela
  • Martin Krajmer
  • Miroslav Dominik Štěpán Maňoušek
  • Natália Mattielighová
  • Michal Stahl
  • Janka Štrpková

Semináre

B. Bartók – Mikrokozmos.
Základy hudobnej syntaxe, modelová hodina, inštrumentácie a kompozície študentov KTH HTF VŠMU v Bratislave. 8. apríl 2011 – 15. ročník seminára Pedagogická Dvorana. Koncertná sieň Dvorana HTF VŠMU, Zochova 1, Bratislava.

Mladý tvorca na rozhraní.
V
 rámci projektu Rozum a cit v procese umeleckého vzdelávania ako sprievodné podujatie festivalu Nová slovenská hudba. 12. – 13. november 2010. Malá koncertná sála HTF VŠMU Zochova 1, Bratislava.

Moje detstvo.
Cyklus miniatúr pre klavír, autorská reflexia, pedagogická interpretácia, inštrumentácie študentov KTH z predmetu „Základy hudobnej syntaxe“. Sprievodné podujatie festivalu Nová slovenská hudba. 12. – 13. november 2010. Malá koncertná sála HTF VŠMU Zochova 1, Bratislava.