Vitajte na stránkach Ľuboša Bernátha!

Ľuboš Bernáth je hudobný skladateľ a pedagóg. Pôsobí na Vysokej škole múzických umení a na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Je tiež podpredsedom Spolku slovenských skladateľov a zároveň sa aktívnym členom Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru.