Ľuboš Bernáth pôsobí ako pedagóg na VŠMU a Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Viacerí študenti uňho študjú odbor skladba.