Narodil sa 8. 11. 1977 v Nových Zámkoch. Po absolvovaní základnej školy, v rokoch 1992-96 navštevoval Gymnázium v Nových Zámkoch. V tomto období navštevoval ZUŠ v Nových Zámkoch, kde študoval hru na klavíri, hru na akordeóne a hru na husliach. Po vykonaní maturitnej skúšky pokračoval v štúdiu na Štátnom konzervatóriu v Bratislave, kde navštevoval odbor skladby u Mgr. art. Stanislava Hochela. Po troch rokoch štúdia a po vykonaní maturitnej skúšky v roku 2001 sa stal poslucháčom VŠMU v Bratislave v odbore skladba v triede Doc. Jevgenija Iršaia. Od roku 2006 po úspešnom ukončení štúdia, pôsobil do roku 2009  ako doktorand na katedre teórie hudobného umenia VŠMU pod vedením Mgr. art. Ladislava Kačica, v rámci ktorého zároveň vykonával aj pedagogickú činnosť. V roku 2009 úspešne obhájil dizertačnú a ukončil doktorandské štúdium.

Od roku 1999 do 2010 aktívne pôsobil na SZUŠ Gabriela Rovňáka, kde vyučoval kompozíciu, hudobnú teóriu, dejiny hudby, sluchovú analýzu a hru na klávesových nástrojoch. Od roku 2008 pôsobí na Štátnom konzervatóriu v Bratislave ako pedagóg skladby a teoretických predmetov. V súčasnosti tiež pôsobí pedagogicky na katedre hudobnej teórie na VŠMU v Bratislave, kde vyučuje hudobnú analýzu, kontrapunkt a harmóniu. Popri pedagogickej činnosti sa ako skladateľ a dirigent zúčastňuje mnohých domácich a zahraničných hudobných festivalov ako napr. Nová slovenská hudba, Melos Ethos, Orfeus a. i. V roku 2012 stál pri zrode nového mládežníckeho orchestra pri VŠMU Ensemble Spectrum ako umelecký garant. Od roku 2013 pôsobí vo funkcii podpredsedu Spolku slovenských skladateľov a zároveň sa stáva aktívnym členom Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru.

Významné kompozičné úspechy a premiéry:

  • uvedenie Sonáty č.1 pre husle a klavír v New Yorku na „Týždni slovenskej hudby“ 2001, husle Jana Illéšová, klavír Ladislav Fančovič
  • 3. miesto na letných kompozičných kurzoch v rakúskom Raichenau v triede prof. Jána Jiráska a prof. Gyulu Feketeho za skladbu – The Song for Gabriela pre flautu, violu a vibrafón
  • čestné uznanie na študentskom festivale Orfeus za skladbu – Divertimento Piate evanjelium pre hoboj a sláčikové kvarteto.
  • Premiéra Omše – Sancta Mysterium pre sólo soprán, detský zbor, ženský zbor a sláčikový orchester v kostole Klarisky v Bratislave máj 2001 pod taktovkou Gabriely Bernáthovej
  • Premiéra skladby – Glória pre sólo soprán, sólo alt, detský zbor, harfu, klavír a sláčiky v Primaciálnom paláci v Bratislave, apríl 2005;
  • Premiéra skladby – Sila pravdy pre sólo bas, miešaný zbor, klavír a sláčikový orchester, venované mestu Nitra pod taktovkou Doc. Eleny Šarajovej v Divadle Andreja Bagara v Nitre, júl 2004
  • Premiéra skladby Achnatonov sen pre flautu akordeón a klavír na festivale súčasnej hudby v Portugalsku október 2007.
  • Uvedenie skladby O Jesu mea vita na celosvetovom festivale v Moskve v máji 2008
  • Premiéra Sláčikového kvarteta č.1 na festivale Orfeus v novembri 2006.